Frieseweg 102, 1823 CG Alkmaar

Maalbedrijf ’t Roode Hert – voor meel en meer

Molenaar John Bruin: 06-42651558

Kwaliteit

Steengemalen

Steengemalen meel heeft een bijzondere kwaliteit. Het volkorenmeel van ’t Roode Hert is dan ook echt volkorenmeel. Het graan wat tussen de stenen wordt vermalen komt immers als meel in de zak.

In de meelfabrieken wordt het graan door vele walsen ‘ontleed’, waarna de diverse meelsoorten worden samengevoegd tot het gewenste meelproduct.

Het volkorenmeel van ’t Roode Hert is een eerlijk product, het échte volkorenmeel zoals de natuur ons dat geeft.

Biologisch

Maalbedrijf ’t Roode Hert produceert vooral biologische meelproducten. We zijn dan ook SKAL gecertificeerd (certificaatnummer: 116664). 

Daarnaast produceren we ook niet-biologisch meel. Voorwaarden hierbij is wel dat het graan met aandacht voor grond- en milieugeteeld moet zijn. We zijn dan ook trots dat we zogenaamde ‘boerenlogische’ producten maken voor organisaties als ‘Herenboeren Bergen’. 

Ambachtelijk Korenmolenaarsgilde (AKG)

Maalbedrijf ’t Roode Hert is aangesloten bij het Ambachtelijk Korenmolenaars Gilde. Deze vereniging heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan. Jaarlijks vindt er een controle plaats van graan- en meelmonsters, waardoor een goed product gewaarborgd is. 

Daarnaast zorgt het AKG voor kennisoverdracht van het korenmolenaars ambacht, waardoor dit voor de toekomst behouden blijft.  

Voor meer informatie zie het AKG.  

Hygiënecode

Maalbedrijf ’t Roode Hert werkt volgens de richtlijnen zoals opgesteld in de ‘Hygiënecode voor korenmolens en ambachtelijke maalderijen, malend voor menselijke consumptie’. Dit komt er op neer dat u bij ons een product koopt wat is geproduceerd volgens de hygiëne-eisen zoals deze zijn vastgelegd in deze door de overheid goedgekeurde code.

Benieuwd naar onze producten?